Logo
Logo

Bli medlem i Design och media i Leksand 2024

Föreningen skall arbeta med att ta fram Designförslag på olika Loggos för företag i Leksand, samt skapa Posters och knäppa fotografier och filma i samband med olika tillställningar som hålls i Leksand. Föreningens medlemmar skriver också ibland rapporter från olika tillställningar som medlemmarna besöker.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.