Logo
Logo

Bli medlem i Båten 2023

Båtens främsta verksamhet är produktion av oberoende filmer.
Medlemsanmälan kostar ingenting och ger oss mer bidrag så vi kan göra ännu bättre filmer. Support the Båt!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.