Logo
Logo

Bli medlem i K&K RECORDS 2023

K&K RECORDS är en ideell kulturförening som i huvudsyfte bedriver verksamhet inom fonogramutgivning men också verksamhet inom publicering av kulturell tidskrift.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.