Logo
Logo

Bli medlem i Clartéisten 2023

Clartéisten är en kulturtidskrift. Tidskriften är kopplad till Clarté Uppsala, men är en egen förening med bestämmanderätt.

Tidskriften Clartéisten utkommer i 2-4 nummer per år. Publiceringen sker såväl digitalt som i en begränsad tryckt upplaga (minst lika många exemplar som antalet medlemmar + antalet bidragande). Tidskriften ska behandla samtidsdebatt, kultur och ideologi.

Clartéisten ska vara en plattform för det långsamma och djupgående tänkandet. Huvudsakligen är det Clartéistens medlemmar som bidrar till och skapar Clartéisten. Det finns dock utrymme för externa bidrag.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.