Logo
Logo

Bli medlem i Cumulus 2024

Cumulus är Åva gymnasiums skoltidning. Vinnare av "Årets Skoltidsskrift 2009, 2013 och 2015".

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.