Logo
Logo

Bli medlem i Artis Amici 2024

Artis Amici är Katedralskolan Uppsalas kulturförening vars syfte är att att uppmuntra till, och sprida, kulturell verksamhet
hos föreningens medlemmar såväl som hos övriga elever på Katedralskolan. I föreningen ingår skoltidningen Pegasen och skolans radioförening Radio Fresh.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.