Logo
Logo

Bli medlem i Bstreet 2024

Bstreet är en mediaförening inom både text, ljud och bild. Föreningen är lokaliserad i Borås och sysslar i huvudsak med radio, podcast & övriga former av media och kultur. Föreningens syfte är att uppmärksamma och ta tillvara på ungas kreativitet i Borås.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.