Logo
Logo

Bli medlem i Björnkullabladet 2023

Södertörns friskolas officiella skoltidning!

Man hittar oss här:

http://bladet.friskola.nu/

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.