Logo
Logo

Bli medlem i The Rydberg Tribune 2024

The Rydberg Tribune är Viktor Rydberg Gymnasiums Odenplans skoltidning. Vi vill vara en kulturell brännpunkt och samlingsplats för allting som är av intresse för elever, intresserade föräldrar och lärare. Vi är en tidning som verkar av, för och genom elever. Alla med någon form av skolanknytning är välkomna som skribenter och läsare!

Stöd oss genom att gratis bli medlem i föreningen – varje medlemskap spelar roll!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.