Logo
Logo

Bli medlem i FotA 2024

FotA är Arkitekturstuderandesektionens fotokommitté som är en del av A-sektionen, Chalmers Tekniska Högskola. Vi dokumenterar livet på A-sektionen och främjar dess fotokultur.

Stödjer du FotA och dess arbete? Bli medlem!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.