Logo
Logo

Bli medlem i Globalt Perspektiv 2024

Vi är en elevdriven tidning på Globala gymnasiet, Stockholm.

Det är helt gratis att bli medlem. Att vara medlem innebär inte att man måste vara aktiv i föreningen/tidningen, bara att man stöttar vår verksamhet.

Tidningen är partipolitiskt obunden.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.