Logo
Logo

Bli medlem i Uggleposten.se 2024

Uggleposten.se är en webbtidning som drivs av eleverna vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo. Målet är att utvidgas med fler medietyper än textbaserad webbtidning och erbjuda en individuell kurs i media.

Information om medlemsavgift

Det är gratis att vara medlem! Du stöttar Figys skoltidning genom att gå med. Välkommen!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.