Bli medlem i Ung&Tung Podcast 2017

Wohoo, Ung&Tung Podcast. Vi vill nå ut till er unga och visa att även vi kan påverka och tycka till. Bli medlem och stöd vårt arbete!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2017. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.