Bli medlem i Radiomedia - Broadcasting 2017

Partystation.org har varit i bedrift sedan 2015 - Vi är en av Sveriges bästa verksamheter på online radio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radiomedia - Broadcasting - När du blir medlem hos oss på ONLINE sidan så accepterar du också våra stadgar som är grunden till föreningen. Om du inte har läst igenom dessa bör du göra det via våran gemensam sida som vi delar med en annan förening. Om du bryter mot våra regler eller på något sätt skadar våran verksamhet kan styrelsen välja att göra en polisanmälan allt beror på omfattningen

Informera om annan medlem - Om du inte vill att vi nämner ditt namn till ansökande medlemmar bör detta också skickas in skriftligt till oss. Detta går inte att skickas via e-post. Om du inte har gjort detta så äger vi oss rätten att informera att du är medlem hos oss

PUL lagen Radiomedia - Broadcasting - Vi ger aldrig ut några person uppgifter till tredje part (Ex adress, personnummer, telefon eller e-post)

Gå ur Radiomedia - Broadcasting - Om du vill gå ur föreningen bör du skicka in ett brev till oss där du förklarar att du vill avsluta ditt medlemskap, du kan också skicka ett mejl med ditt budskap om du inte önskar att posta något brev. Där efter måste ett möte ha hållits och din ansökan bör också ha tagits upp, om föreningen godkänner din för frågan så tas du bort omgående. Om du inte får din ansökan beviljad så äger vi oss rätten att ha kvar dig i vårt system tills det är dags för att förnya medlemskapet

Brev per post skickas till följande:

Maximilian Widström
C/o Radiomedia - Broadcasting
S:T Torgilsväg 11B
692 37 Kumla


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Har du övriga frågor?
mikael.malmkvist@radiomedia.se - www.radiomedia.se


För mera information besök: www.partystation.org

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2017. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.