Bli medlem i Kulturkrock 2019

Kulturkrock är Kulturama gymnasiums skoltidning – av elever, för elever. Kulturkrock är både en webbtidning och ett årligt tryckt magasin. Dessutom finns Kulturkrock på Facebook, Twitter, YouTube och Instagram.

Arbetet med Kulturkrock är bundet till kursen Medieproduktion 2 för Foto2. Syftet med arbetet, förutom att nå målen för ämnesplanen, är att stärka vi-känslan och elevinflytandet på skolan. Samtliga elever på Kulturama gymnasium uppmuntras påverka innehållet i tidningen genom att själva producera media (artiklar, reportage, bildspel, filmer, serier etc) eller att bara tycka till om innehållet.

Kulturkrock har funnits på webben sedan hösttermin 2008 och har under åren producerat nio tryckta tidningar. 2011 vann kulturkrock.se Dagens Nyheters och Expressens pris Lilla Journalistpriset.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.