Bli medlem i Unga Journalister 2018

Unga Journalister är Ung Media Sveriges frilansförening för unga journalister. Om du inte är medlem i någon medieförening sedan tidigare behöver du bli medlem i frilansföreningen för att kunna ansöka om presskort.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2018. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.