Bli medlem i KZINE 2019

KZINE is a non-profit organization with the purpose of encouraging freedom of speech, good journalism and to keep students patched up on everything that’s going on at KG.

All students at Kungsholmens Gymnasium/Stockholms Musikgymnasium have the opportunity to be a part of the organization.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Ung Media. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Media.